red AGENSI KERAJAAN blue WARGA JP
green
Sabtu, 21 Oktober 2017
0 Safar 1439 H
Saiz Huruf decrease font size reset font size increase font size + Change blue theme Change blue theme Change blue theme Change blue theme

PUSAT PENGAJIAN DEMOGRAFI DAN SOSIAL GRED 17 - 26

TAHUN PERKHIDMATAN (1 - 3 TAHUN)

1. Kursus Pengenalan Statistik Demografi
2. Kursus Pengenalan Statistik Tenaga Buruh, Gaji & Upah dan Sektor Informal
3. Kursus Pengenalan Statistik Sosial


TAHUN PERKHIDMATAN (4 - 10 TAHUN)

1. Kursus Pembentukan Indikator Sosial & Demografi
2. Kursus Pentafsiran Indikator Sosial & Demografi


TAHUN PERKHIDMATAN (11 TAHUN DAN KE ATAS)

1. Kursus Analisis Kependudukan, Migrasi dan Guna Tenaga
2. Kursus Statistik Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah

 

 
Tarikh kemas kini:
Tuesday, 07 March 2017