red AGENSI KERAJAAN blue WARGA JP
green
Sabtu, 21 Oktober 2017
0 Safar 1439 H
Saiz Huruf decrease font size reset font size increase font size + Change blue theme Change blue theme Change blue theme Change blue theme

Objektif dan Fungsi

OBJEKTIF
  • Menyediakan modul dan kurikulum kursus yang berkualiti dan dinamik dalam memenuhi keperluan pembangunan statistik negara;
  • Melahirkan modul insan yang terlatih dalam bidang statistik;
  • Menyediakan dan mengendalikan program latihan menerusi jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negara; dan
  • Melaksanakan aktiviti penyelidikan untuk pembangunan statistik.
 
FUNGSI
  • Merangka dan menggubal modul dan kurikulum kursus;
  • Merancang, mengurus dan mengendalikan kursus dalaman mengikut keperluan Pusat Pengajian;
  • Merancang, mengurus dan mengendalikan kursus antarabangsa;
  • Melaksanakan penyelidikan dalam statistik;
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan persidangan, seminar dan bengkel berkaitan dengan statistik; dan
  • Menilai keberkesanan latihan.
 
Tarikh kemas kini:
Tuesday, 07 March 2017